top of page

Zakoni, norme i propisi.

Nino Biankini

10. velj 2023.

Kod projektiranja nužne rasvjete odnosno sigurnosne rasvjete potrebno je poznavati i poštivati propisane zakone, norme i propise vezane za sigurnosnu rasvjetu.

Norma je dokument donesen konsenzusom i odobren od priznatoga tijela, koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate s ciljem postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danome kontekstu.

U Republici Hrvatskoj nema jedinstvene norme/zakona koja bi točno i nedvosmisleno opisala nužnu rasvjetu odnosno definirala pojmove te njeno područje primjene i zakonske odredbe, te je iz tog razloga često potrebno koristiti strane norme. Uglavnom su to europske norme s oznakom EN (Europäische Norm),

Njemačke norme s oznakom DIN (Deutsches Institut für Normung), britanske norme s oznakom BS (British standard) te američke norme s oznakom NFPA 101 (National Fire Protection Association).

Norme za nužnu rasvjetu u Republici Hrvatskoj:

·       HRN EN 1838:2013 Primjena rasvjete – Nužna rasvjeta

·       HRN EN 50171:2008/Ispr.1:2014 Centralni sustavi napajanja

·       HRN EN 50172:2008 Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti

·       HRN EN 50272-2:2008 povučena, zamjenjena s HRN EN IEC 62485-2:2018 Sigurnosni zahtjevi za sekundarne akumulatore i akumulatorske instalacije -- 2. dio: Nepomični akumulatori

·       HRN EN 62034 Automatski ispitni sustavi za rasvjetu za slučaj opasnosti koja se napaja baterijama

·       HRN EN 12665:2018 Svjetlo i rasvjeta -- Osnovni nazivi i kriteriji za specificiranje zahtjeva rasvjete

·       HRN EN 60598-2-22:2015/A1:2020 Svjetiljke -- Posebni zahtjevi -- Svjetiljke za rasvjetu u slučaju opasnosti

·       HRN ISO 3864-1:2014 Grafički simboli -- Boje i znakovi sigurnosti -- 1. dio: Načela oblikovanja znakova sigurnosti i sigurnosnih oznaka

·       HRN ISO 3864-4:2015 Grafički simboli -- Boje i znakovi sigurnosti -- 4. dio: Kolorimetrijska i fotometrijska svojstva materijala za znakove sigurnosti

·       HRN EN ISO 7010:2020 Grafički simboli -- Boje i znakovi sigurnosti -- Registrirani znakovi sigurnosti


 

Trenutno aktivni zakoni i pravilnici u Republici Hrvatskoj:

·       Zakon o zaštiti na radu, (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

·       Zakon o zaštiti od požara, (NN 92/10)

·       Kazneni zakon, (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

·       Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore, NN 6/84, 42/05, 113/06.

·       Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja, NN 146/05.

·       Pravilnik o zaštiti od požara u ugostiteljskih objekata, NN 100/99.

·       Pravilnik o sustavima za dojavu požara, NN 56/99.

·       Pravilnik o sigurnosnim znakovima, NN 29/05.

·       Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona, NN 53/88., 5/02.

bottom of page